Ruszyła rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Geoplanet EN

Ruszyła rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Geoplanet :)

Począwszy od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie doktorantów odbywać się będzie w ramach szkoły doktorskiej GeoPlanet. Są to studia stacjonarne trzy- lub czteroletnie prowadzone we wszystkich naszych Instytutach naukowych.

W trakcie trwania studiów kandydat uczęszcza na wykłady i uczestniczy w badaniach pod kierunkiem opiekuna naukowego. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w miarę wolnych miejsc w drodze konkursu.

Ogłoszenia o otwartych konkursach pojawiają się na stronach Instytutów oraz Szkoły w zakładce rekrutacja.