Rusza Szkoła doktorska Geoplanet

NAUKI O ZIEMI I UKŁADZIE SŁONECZNYM POD WSPÓLNYM SZYLDEM SZKOŁY DOKTORSKIEJ GEOPLANET

Ogromny potencjał naukowy, dydaktyczny oraz infrastrukturalny to filary oferty jaką nasze instytuty przygotowały dla doktorantów, których zainteresowania badawcze koncentrują się na Ziemi i kosmosie.

Szkoła Doktorska GEOPLANET, oficjalnie powołana do życia 23 stycznia 2019r.

Czynnikiem spajającym Szkołę, jest pokrewna, często wspólna dla tworzących Szkołę instytutów metodyka badawcza, wykorzystująca aparat pojęciowy nauk fizycznych i chemicznych, matematyki oraz geologii. Komplementarność reprezentowanych dyscyplin naukowych sprawia, że to unikatowe przedsięwzięcie pokrywać będzie zasadnicze spektrum badań poznawczych Ziemi i innych planet.

Szkoła wykorzystująca wspólne bazy danych i pracująca w interdyscyplinarnych grupach badawczych, stanowić będzie istotne novum zarówno w skali kraju jak i na międzynarodowym rynku edukacyjnym.

Do głównych zadań szkoły należeć będzie kształcenie doktorantów w tematyce m.in.:

  • zmian klimatycznych
  • dynamiki procesów geofizycznych i kosmicznych
  • naturalnych katastrof i zjawisk ekstremalnych na Ziemi, w oceanach i w kosmosie
  • ochrony i eksploatacji zasobów naturalnych (w tym gospodarki wodnej)
  • monitoringu procesów występujących na Ziemi, w oceanach i w Układzie Słonecznym
  • rozwijania nowych metod badawczych i pomiarowych Ziemi i kosmosu.